Aktualności

Instrukcja dostępu do puo (platformy usług oświatowych)

 

WAŻNA INFORMACJA:
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 27.03.2024 r. do godz.15.00.
Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją miejsca w jednostce.
Wzór oświadczenia woli- (bardzo proszę podpiąć dokument z załącznika)

 

Rodzice uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2024/25.

 

Przypominam o obowiązku wykonania Badania bilansowego dziecka 6-7 letniego.
Badanie należy wykonać u lekarza POZ przed rozpoczęciem roku szkolnego. Wypełnione wnioski bilansowe należy dostarczyć do pielęgniarki medycyny szkolnej w pierwszych dniach września. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania.

 

 

 

Dnia 03. 10. 2023 roku nasza szkoła, jako jedyna w Olsztynie, wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie “Do hymnu” zorganizowanym przez Narodowe Centrum Kultury.
Uczniowie klas od 2 do 6 mieli okazję zaśpiewać w 500 osobowym chórze. Wspólnie wykonali hymn państwowy “Mazurek Dąbrowskiego” oraz dwie pieśni hymniczne: “Gaude mater Polonia” i “Rotę”. Zaangażowanie uczniów oraz nauczycieli jak również ich determinacja zaowocowały dumą i wzruszeniem wśród słuchaczy. O efektach wspólnego śpiewania można przeczytać w Gazecie Olsztyńskiej,
a przesłuchania konkursowego posłuchać na platformie Youtube
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i dziękujemy!
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego z grami edukacyjnymi

przy Szkole Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej

w Olsztynie
Głównym celem jest wybudowanie infrastruktury służącej dzieciom i młodzieży do pozyskiwania wiedzy i umiejętności niezbędnej do poruszania się po drogach publicznych rowerem czy innym środkiem lokomocji, ale również do uczestniczenia w ruchu miejskim w szerokim zakresie. Na terenie Miasteczka będą prowadzone szkolenia najmłodszych w zakresie edukacji bezpieczeństwa, szczególnie dotyczące bezpośredniego dojścia do szkół.

Funkcjonowanie Miasteczka ma na celu popularyzację zasad i przepisów ruchu drogowego oraz kształtowanie nawyków prawidłowego zachowania się w ruchu ulicznym najmłodszych jego uczestników.

 

 

 

Skip to content