Aktualności

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegali się o przyjęcie do klasy I tej szkoły – przyjęci są z urzędu na podstawie „Zgłoszenia do szkoły podstawowej”.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym została wywieszona w holu głównym szkoły w dniu 24.03.2023 r. Wszyscy kandydaci zostali zakwalifikowani.

WAŻNA INFORMACJA: Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 2023-03-30 godz. 15:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

Oświadczenie woli przyjęcia (druk)

 

Jak co roku Szkoła Podstawowa nr 30 im. M. Zientary-Malewskiej w Olsztynie organizuje Targi Szkół Ponadpodstawowych. Spotkanie, w którym w tym roku zadeklarowało udział 25 szkół ponadpodstawowych oraz Miejski Urząd Pracy, Powiatowy Urząd Pracy, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne i Centralna Akademia Dekarska jest dedykowane uczniom klas ósmych, ich rodzicom, doradcom zawodowym i wychowawcom. Wydarzenie odbędzie się 30 marca 2023 r. o godzinie 17.00 w budynku naszej szkoły przy ul. Pieczewskiej 10 i ma charakter otwarty. Zachęcamy do udziału wszystkich zainteresowanych.

Targi edukacyjne szkół ponadpodstawowych 2023

 

Skip to content