Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. M. ZIENTARY – MALEWSKIEJ W OLSZTYNIE

 

Lp. Data Wydarzenie
1. 4 września 2023r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

8.30 klasy I- III

9.30  klasy IV- VIII

2. 16 października 2023 r. Ślubowanie uczniów klas I
3. Październik/listopad Etap szkolny Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty
4. 2 listopada 2023r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
5. Listopad/ grudzień Próbny egzamin ósmoklasisty
6. 11 grudnia 2023r. Wystawienie  przewidywanych ocen śródrocznych

(do godz. 12.00).

7. 23  – 31 grudnia 2023r. Zimowa przerwa świąteczna.
8. 15 stycznia 2024r. Wystawienie ocen śródrocznych

(do godz. 12.00).

9. 18 stycznia 2024r. Posiedzenie Rady Pedagogicznej –

klasyfikacja uczniów za I półrocze

10. 19 stycznia 2024r. Koniec I półrocza.
11. 22 stycznia 2024r. –

4 lutego 2024r.

Ferie zimowe
12. Kwiecień Targi Szkół Ponadpodstawowych
13. 28 marca – 2 kwietnia 2024r. Wiosenna przerwa świąteczna.
14. 2 maja 2024r Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
15. 13 maja 2024r Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
16. 14, 15, 16 maja 2024r. Egzamin ósmoklasisty.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych.

17. 20 maja 2024r. Wystawienie przewidywanych ocen rocznych.
18. 31 maja 2024r Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
19. 7 czerwca 2024r. Festyn rodzinny
20. 10 czerwca 2024r. Wystawienie ocen rocznych

(do godz. 12.00)

21. 13 czerwca 2024r. Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja uczniów.
22. 20 czerwca 2024r Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23. 21 czerwca 2024r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego
Skip to content