E-Twinning

Program eTwinning – europejska

społeczność szkolna

eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie
tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to
również doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami –
współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza
zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do
nauki i otwarcia na Europę.

 

Dobry stan w naszej klasie

InoKids

EcoFriendly Toys

 

Skip to content