Projekt ERASMUS+

grafikajpg [512x152]

Rezultaty

 

2022-2023 Projekt Erasmus+”Divirced family syndrome in student”

z partnerami z Grecji i Turcji

Nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w mobilności do Turcji w ramach unijnego projektu Erasmus + gdzie zapoznali się z systemem szkolnictwa krajów partnerskich tj. Turcji oraz Grecji.
Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, który ukazał się w lokalnej prasie.

Gazeta Olsztyńska

W latach 2020-2022 w naszej szkole realizowany będzie projekt ERASMUS+

 


“Z ekologią na co dzień”. 
Projekt związany jest z:

    • ochroną środowiska i klimatu,
    • kształtowaniem postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska,
    • dostrzeganiem zagrożeń wynikających z nadmiernej eksploatacji środowiska,
    • uświadomieniem konieczności ochrony środowiska,
    • otwartością na drugiego człowieka i jego potrzeby

Nasz projekt skierowany jest głównie do uczniów w wieku od 10 do 14 lat, ale podejmowane działania będą prowadzone dla całej społeczności szkolnej. 
Będziemy współpracować ze szkołą podstawową z Macedonii. Podczas działań projektowych odbędą się dwa wyjazdy naszych uczniów 
do Macedonii i jedna wizyta dzieci z Macedonii w Polsce. Będzie to sposobność do integracji międzynarodowych zespołów, swobodnego komunikowania się 
uczniów w języku obcym i wzbogacenia wiedzy międzykulturowej.

Wybraliśmy kilka dziedzin, które we współczesnym świecie, mają istotny wpływ na życie ludzi. Są to:

    • segregowanie śmieci,
    • energia odnawialna,
    • oszczędzanie i czystość wody,
    • zanieczyszczenie powietrza,
    • odpowiedzialna produkcja i konsumpcja,
    • zagrożone gatunki w skutek zanieczyszczeń,
    • recykling

Wszystkie działania projektowe będą prowadzone metodami aktywnymi rozwijającymi kreatywność:

    • warsztaty,
    • praca w grupach z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (telefonów, komputerów, aplikacji i programów)
    • maszyn do szycia,
    • praca w terenie,
    • spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin przyrodniczych,
    • wycieczki

Projekt ma pomóc uczniom zrozumieć, że my, ludzie – już od najmłodszych lat, musimy wspólnie, świadomie i mądrze korzystać z walorów przyrody, dbać o nią na co dzień bez względu na miejsce zamieszkania, aby razem tworzyć lepszą przyszłość.

Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkich uczniów oraz rodziców. 
Najbardziej aktywni uczniowie zostaną wytypowani na wyjazdy do Macedonii.

Zapraszamy do śledzenia naszych działań w zakładce Projekt ERASMUS+

Obejrzyj nasz film 

Skip to content