O naszej szkole

HISTORIA I CODZIENNOŚĆ NASZEJ SZKOŁY

Jest to szkoła pomnik, poświęcona warmińskiej poetce
Marii Zientarze-Malewskiej.

historia2.jpg [300x393]

Zbudowano ją i wyposażono dzięki ofiarności społeczeństwa
zamieszkującego województwo warmińsko-mazurskie. Znajdują się w niej
Izba Tradycji (małe muzeum), w której zgromadzono pamiątki
związane z życiem i twórczością patronki.

 

“W naszej szkole jak u mamy
pracowicie płynie czas.
I nie mija nic bez echa
Gdy dziecięcy słychać śpiew. (…)
Patrzy na to z łezką w oku
Pani Maria gdzieś z obłoków”.

Pani Maria z hymnu SP 30 to nasza patronka Maria Zientara-Malewska,
wielka Warmianka, poetka, nauczycielka, bojowniczka o polskość Warmii.
Jej pamięć uczczono, budując ponad 25 lat temu szkołę w samym sercu Jarot
przy ulicy Pieczewskiej 10. Nasza placówka jest szkołą publiczną.
Organem  prowadzącym jest Gmina Olsztyn, a nadzór pedagogiczny
sprawuje Kurator Oświaty.

Celem SP 30 jest wychowanie kulturalnego, tolerancyjnego,
wrażliwego i odpowiedzialnego za siebie i innych ucznia.
 


Położenie szkoły

Szkoła mieści się na osiedlu Jaroty w miejscu zacisznym i spokojnym,
z dala od gwaru miasta i hałasu samochodów. Miejsce ma kształt niecki,
w środku której znajduje się dwupiętrowy budynek z patio, które stało się
szkolnym ogrodem botanicznym. Przed budynkiem mieści się plac zabaw.
Za budynkiem szkoły roztacza się zespół nowoczesnych boisk sportowych “Orlik”.

 

img_7311.jpg [400x240]

 

 


Ważne informacje

  • Dyrektor szkoły – mgrAnna Staryk
  • Z-ca dyrektora – mgr Grażyna Makowska
  • Z-ca dyrektora – mgr Alicja Zwierko-Jóźwik
  • Z-ca dyrektora – mgr Barbara Gromysz
  • Z-ca dyrektora – mgr Mariusz Milan
  • Sekretariat czynny w godz. 7.00 – 15.00
  • Świetlica – 6.30 – 17.00
  • Biblioteka – 7.45 – 15.30
  • Sklepik – 7.30 – 14
  • Stołówka oferuje smaczne obiady
  • Duża sala gimnastyczna, dwie małe, zespół boisk sportowych
  • Opieka medyczna pielęgniarki – codziennie w godzinach 7.30 – 15.30
  • Stomatolog czynny w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 8 – 12
  • Pedagodzy szkolni pracują codziennie
  • Można skorzystać również z pomocy profesjonalnego logopedy i terapeutów

 

Najważniejszą organizacją uczniów jest Samorząd Uczniowski.
Tworzą go przedstawiciele klas II – VII. W tajnym, bezpośrednim głosowaniu
spośród wszystkich członków samorządów klasowych wybierana jest Rada
Uczniowska. Jest ona organem rządzącym, animatorem życia kulturalnego w szkole.
Podejmuje różne akcje, na przykład ,”Gwiazdka dla każdego dziecka”,
“Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”,”Misie ratują życie”,”Góra grosza”,
współpraca z WOŚP. Samorząd dba również o organizację imprez szkolnych – Walentynek,
Mikołajek, przeglądu talentów – “Talenciak”, Dnia Chłopaka, Dnia Kobiet i innych.

 

Dzięki pracy w samorządzie uczniowie rozwijają kreatywność, uczą się
przedsiębiorczości, odpowiedzialności i świadomego podejmowania decyzji.

W naszej szkole szczególny nacisk kładziemy na bezpieczeństwo uczniów,
czego przykładami są działający w szkole monitoring, realizowany program
profilaktyczny i projekty przeciwdziałania przemocy i agresji, a także
ścisła współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły
(Policja KMP Sekcja Prewencji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Świetlica Terapeutyczna, poradnie psychologiczno-pedagogiczne).


 

 

Zajęcia pozalekcyjne

Jesteśmy nowoczesną szkołą, która dobrze rozumie potrzeby ucznia i którą można
polubić. Dbamy o wysoki poziom edukacji szkolnej, kładąc nacisk na wszechstronny
rozwój ucznia. Uwzględniamy jego możliwości, pasje i zainteresowania.
Od klasy pierwszej angażujemy dzieci do twórczych działań ekologicznych,
regionalnych, patriotycznych i prozdrowotnych.

Uczniowie odnoszą sukcesy w różnych konkursach i zawodach sportowych.
Biorą udział w edukacji muzycznej, między innymi w koncertach w filharmonii.
Rozwijają swoją wiedzę na temat X Muzy, uczestnicząc w ogólnopolskim
projekcie “Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” rekomendowanym przez
Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty pod patronatem
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W naszej szkole uczniowie rozwijają swoje pasje i zainteresowania
uczestnicząc w rozmaitych zajęciach pozalekcyjnych.

Obecnie uczniowie pracuję w następujących kołach zainteresowań :

szachowym
rycerskim
rowerowym
plastycznym
krajoznawczo – turystycznym
oraz w zespole wokalnym.

 

W naszej szkole odbywają się również zajęcia sportowe :

ogólnorozwojowe
piłki siatkowej
piłki ręcznej
piłki nożnej
tenisa stołowego

Niektórzy uczniowie mają kłopoty z nauką, wymagają więc specjalistycznej opieki.
Taką pomoc otrzymują na zajęciach dydaktycznych z języka polskiego, matematyki,
języka angielskiego, przyrody. Oprócz tego w naszej szkole odbywają się
zajęcia dodatkowe, w czasie których nauczyciele i uczniowie pracują
według Programu Edukacyjno – Terapeutycznego rekomendowanego
przez Polskie Towarzystwo Dysleksji.

 

 


Atuty szkoły

 • Życzliwa atmosfera panująca w szkole.
 • Doskonale wykształcona i dokształcająca się kadra pedagogiczna.
 • Ciekawe lekcje przeprowadzane metodami aktywizującymi.
 • Zajęcia języka angielskiego dla klas I – VI.
 • Lekcje informatyki dla uczniów klas I – VI.
 • Ścieżka czytelniczo – medialna dla klasy V.
 • Jasne i przestronne sale lekcyjne zaopatrzone w pomoce dydaktyczne,
  funkcjonalnie urządzone – krzesełka i stoliki przystosowane
  do wzrostu dzieci.
 • Dobrze wyposażone sale komputerowe.
 • Świetlica zapewnia opiekę każdemu potrzebującemu dziecku.
  Tutaj odbywają się atrakcyjne zajęcia, zabawy tematyczne, ruchowe,
  spacery, wycieczki, konkursy, przedstawienia, prezentacje, wystawy.
 • Biblioteka posiada bogaty księgozbiór, dużo lektur, również tych
  proponowanych przez najnowszą Podstawę Programową.
 • Uczniowie odnoszą sukcesy w ogólnopolskich, wojewódzkich, rejonowych,
  miejskich i międzyszkolnych konkursach przedmiotowych, artystycznych
  i zawodach sportowych. Prace plastyczne naszych dzieci
  można oglądać na wystawach o randze międzynarodowej.
 • Uczniowie uczestniczą w wycieczkach krajoznawczych, edukacyjnych,
  lekcjach muzealnych proponowanych przez olsztyńskie muzea,
  spektaklach teatralnych, seansach filmowych, wyjściach do kina,
  oglądają wystawy w Obserwatorium Astronomicznym, prezentacje
  w Bibliotece Pedagogicznej i Wojewódzkiej.
 • W naszej szkole nie tylko się uczy, ale również bawi.
  Organizowane są dyskoteki z okazji Dnia Chłopaka, Dnia Kobiet,
  andrzejek, karnawału i zakończenia roku klas VI.
 • W sposób atrakcyjny organizujemy uczniom Dzień Wiosny,
  by chcieli zostać w szkole i się nie nudzić.
 • Pod kierunkiem nauczycieli uczniowie przygotowują
  przedstawienia z okazji Dnia Matki, Dnia Babci i Dziadka.
 • Szkoła przystąpiła do programu “Mleko z klasą” i “Warzywa w szkole”.
 • W roku szkolnym 2008/2009 nasza szkoła uczestniczyła
  w ogólnopolskim programie “Moja szkoła w Unii Europejskiej”.
  Uczniom i rodzicom zaprezentowano dwie wystawy:
  “Zabawki moje i moich rodziców” oraz “Polska w Unii Europejskiej”.
  Celem zajęć było propagowanie wśród uczniów idei wspólnej Europy,
  poznawanie dorobku kulturowego państw UE, umacnianie poczucia
  tożsamości narodowej oraz duma z dziedzictwa kulturowego.

 

 


 

 

Imprezy wpisane w tradycje szkoły :

 • Impreza integracyjna – we wrześniu pn. “Żegnaj lato na rok”.
  Przybiera ona kształt pikniku ekologicznego połączonego z grami i zabawami
  sportowymi. Nauczyciele promują w ten sposób zdrowy styl życia i ruch
  na świeżym powietrzu.
 • Tydzień Patronki – we wrześniu.
  W czasie tego Tygodnia uczniowie poznają biografię pani Marii, Jej wiersze,
  baśnie, legendy. Wykonują do materiałów przygotowanych przez nauczycieli
  rysunki, kolaże. Potem przed społecznością szkolną prezentują swoje prace,
  czytają utwory, opowiadają o patronce, zwyczajach panujących na Warmii,
  gdy żyła Maria Zientara-Malewska. Dzięki temu postać patronki staje się
  bliższa uczniom. Bardziej przemawia do nich słowo pisane poetki, gdy towarzyszy
  temu zabawa i twórcze działanie. W Tygodniu Patronki organizowane są również
  wyjazdy do Brąswałdu, miejsca urodzenia Marii Zientary-Malewskiej, by uczcić
  Jej pamięć, obejrzeć dom, w którym urodziła się poetka, zwiedzić piękny kościół
  z niezwykłymi malowidłami i witrażami. W ten sposób uczniowie poznają historię
  Warmii, podziwiają uroki tej ziemi, a przede wszystkim oddają hołd
  Marii Zientarze-Malewskiej.
 • Święto Szkoły – w październiku
  Z tej okazji odbywa się uroczystość, w której uczestniczą uczniowie, pracownicy
  szkoły, rodzice i zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczycają nas
  przedstawiciele Kuratorium, Wydziału Oświaty, Rady Osiedla “Jaroty”, związków
  zawodowych. Po przywitaniu gości uczniowie wprowadzają sztandar i śpiewają
  hymn narodowy. Tradycją Święta Szkoły stało się ślubowanie klas pierwszych
  i uroczyste pasowanie na ucznia. Częstym gościem w tym dniu jest pani Maria
  Surynowicz, bratanica patronki, oraz pani Krystyna Albin, pierwszy dyrektor SP30.
  Po wystąpieniu gości odbywa się część artystyczna. Uczniowie ubrani w stroje
  warmińskie prezentują krótki program. Składają się na niego wybrane utwory
  Marii Zientary-Malewskiej. Wiersze przeplatane są występami chóru.
  W holu szkoły znajduje się płaskorzeźba patronki. Tam w trakcie uroczystości
  poświęconych Marii Zientarze-Malewskiej składane są wiązanki kwiatów.
  Nauczyciele wraz z uczniami z okazji rocznicy śmierci zapalają
  na grobie poetki znicze.

 

 • Akademie z okazji Święta Niepodległości i Konstytucji 3 maja
  W ramach edukacji patriotycznej w naszej szkole odbywają się akademie
  z okazji świąt narodowych, które są żywą lekcją historii. W uroczystościach
  wykorzystywane są stroje z epoki, by przybliżyć uczniom koloryt tamtych
  czasów. Celem inscenizacji jest wpojenie dzieciom uczuć patriotycznych,
  rozwijanie zainteresowań historią Polski. Przybliżają one uczniom te ważne
  momenty dziejowe,ich sens i wartość. Uświadamiają im potrzebę wracania
  do historii, powrotu do przeszłości i wyciągania z niej nauki.
 • Dzień Ziemi
  Tego dnia uczniowie oglądają filmy o tematyce przyrodniczej i ekologicznej,
  wykonują prace z wykorzystaniem surowców wtórnych, plakaty związane
  z ochroną środowiska. Takie działania mają na celu promowanie zachowań
  proekologicznych, edukację związaną z ginącymi gatunkami roślin i zwierząt.
  Efekty działań prezentowane są na wystawach, którą oglądają wszyscy
  uczniowie i rodzice. W tym roku szkolnym uczniowie klas I i V sadzili przy
  szkole dęby. Nadano im imiona sławnych Polaków, na przykład Kopernika
  czy Chopina. Drzewa te (wspólnie z dębami sadzonymi w ramach akcji
  ogólnopolskiej – “Katyń – ocalić od zapomnienia”) utworzą w przyszłości aleję.
 • Dzień Edukacji Regionalnej
  Inicjatorem obchodów Dnia Edukacji Regionalnej jest pani Dyrektor SP30
  – Bożena Rzepka. Zaproszenie do udziału w licznych konkursach przyjmują
  szkoły podstawowe z Olsztyna (SP 3, SP 9, SP 15, SP 22, SP 25, SP 34),
  ze Spręcowa, Wrzesiny, Tuławek, Słup, Jonkowa. W tym dniu odbywają się
  liczne konkursy: recytatorski poezji regionalnej, literacki, wiedzy o tradycjach,
  literaturze i obyczajach Warmii, plastyczny, piosenki turystycznej, historyczny,
  matematyczny, grafiki komputerowej. Zwycięska szkoła otrzymuje puchar
  Prezydenta Miasta, a laureaci konkursów nagrody książkowe i drobne upominki.
 • Dzień Otwarty
  W marcu zapraszamy uczniów i rodziców do szkoły. Nauczyciele przygotowują
  pracownie, wystawy prac uczniowskich, inscenizacje, konkursy. Dostępne są
  kroniki szkoły, w których chętnie odnajdują się nasi absolwenci i wspominają
  wspaniałe chwile spędzone w murach SP 30.
 • Inscenizacje o zwyczajach warmińskich
  Celem inscenizacji jest przybliżenie uczniom zwyczajów bożonarodzeniowych
  i noworocznych dawnej Warmii, wzmacnianie poczucia przynależności uczniów
  do regionu i kultywowanie warmińskich obyczajów.

 

Pozostałe imprezy:

 • Jasełka, Dzień Papieski
 • Sprzątanie świata i Warmii i Mazur
 • Turnieje szachowe
 • Konkurs Antynikotynowy

 

 


 

Oferta dydaktyczno – wychowawcza

Dzięki pracy dzieci i nauczycieli nasza szkoła otrzymała certyfikaty:
“Szkoła z klasą” ,“Szkoła przyjazna środowisku”.

Sześć lat temu nauczyciele naszej szkoły przystąpili do Programu
Edukacyjno-Terapeutycznego “Ortograffiti”, by w sposób profesjonalny
pracować z uczniami mającymi kłopoty z nauką.
Do pracy nauczyciele wykorzystują atrakcyjne dla ucznia zeszyty ćwiczeń.
Dzięki temu nasza szkoła otrzymała certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

W roku szkolnym 2009/2010 zostaliśmy nagrodzeni
tytułem “Szkoła na szóstkę”.
W roku szkolnym 2010/2011 uzyskaliśmy certyfikaty
“Szkoła bez PRZEMOCY” i “Szkoła Odkrywców Talentów”.

Skip to content